dotčení vlastníci

soukromé osoby a subjekty
  
fyzické osoby 
  právnické osoby

orgány místní samosprávy (obce a města)
  na území MAS Český les
  na území MAS Český Západ - Místní partnerství
  na území MAS Světovina
  mimo území spolupracující MAS

orgány krajské samospárvy (Plzeňský kraj a Správa a údržba silnic)
  Plzeňský kraj a Správa a údržba silnic

orgány veřejné správy (stát)
  České dráhy, Správa železniční dopravní cesty, Ředitelství silnic a dálnic
   Státní statek Jeneč
  Lesy ČR
  Pozemkový fond ČR
  Povodí Vltavy

hippo-fyzicke-osoby.pdf