fotosoutěž "Pohled z koňského sedla" - kompletní pravidla

1. Cíl a téma fotografické soutěže

Organizátor soutěže vypisuje fotografickou soutěž pro amatérské i profesionální fotografy převážně z území působnosti místních akčních skupin (MAS) Světovina, Český les a Český Západ – Místní partnerství (tj. okresů Rokycany, Plzeň – sever, Tachov a Domažlice). Tématem fotografické soutěže je zachycení života s koňmi ve všech jeho aspektech. Společným prvkem všech fotografií musí být zachycení koňské tématiky na fotografii.

Soutěž je vypsána ve dvou kategoriích:
1) Život s koněm - fotografie z různých akcí, které jsou pořádány ve spojitosti s koňmi – např. závody, soutěže, přehlídky, setkání, ale i každodenní život s koněm.
2) S koněm na cestách – fotografie z putování s koněm, kůň v krajině apod.

 

2. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je místní akční skupina MAS Světovina o. p. s. ve spolupráci s MAS Český les a Český Západ – Místní partnerství.

 

3. Termín trvání soutěže

Soutěž probíhá od 12. března 2012. UZÁVĚRKA SOUTĚŽE PRODLOUŽENA DO 30. 11. 2012.

 

4. Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže zašle soutěžní fotografii a uvede svou platnou emailovou adresu a své celé jméno. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora, všechny osoby spolupracující s organizátorem na této soutěži a osoby jim blízké.

Podmínkou účasti v soutěži je zaslání soutěžní fotografie v digitální podobě v max. velikosti 4 MB o minimálním rozlišení 1024 x 768 pixelů. Každý účastník má právo zaslat do soutěže maximálně 5 snímků do každé kategorie.

Každý snímek musí být v názvu  soboru označen místem původu, datem pořízení (pokud je známo), příjmením fotografa a případně také názvem fotografie.

Fotografie musí být zaslány na email fotosoutez@svetovina.cz  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , předmět: Fotosoutez – kategorie Zivot s konem / S konem na cestach to buď přímo nebo prostřednictvím služby uschovna.cz. Účastník spolu s fotografiemi zašle své celé jméno, adresu, kontaktní email a telefon.

Zasláním snímků účastník automaticky vyjadřuje souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a také, že:všechny zaslané fotografie pořídil osobně, v souladu s autorským zákonem poskytuje organizátorům soutěže právo užití všech zaslaných fotografií v neomezeném rozsahu, osoby zachycené na jím pořízeném snímku souhlasí se zveřejněním tohoto snímku.

 

5. Další podmínky

Každá z fotografií podléhá schválení organizátora soutěže. V případě odmítnutí fotografie účastník nebude vyrozuměn.

Do soutěže nebudou zařazeny fotografie, které:

1. žádným způsobem nesouvisí s tématem této fotografické soutěže,

2. nejsou označeny v souladu s podmínkami soutěže,

3. mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.),

4. jsou opatřeny vulgárním či jinak nevhodným popiskem,

5. byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem, než je účastník soutěže,

6. nevyhovují kvalitou nebo rozlišením,

7. obsahují jakékoliv nápisy (fotografie nesmí obsahovat jakékoliv viditelné nápisy, z důvodu možného považování za nepřístupnou reklamu).

 

6. Způsob vyhodnocení

Soutěžní snímky budou vyhodnoceny do 30. září 2012 a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže bude provedeno na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2012. V každé kategorii vybere porota ustanovená organizátory 3 nejlepší fotografie.

Na internetových stránkách http://fotosoutez.svetovina.cz bude zároveň probíhat hodnocení fotografií veřejností a vyhodnocení „Ceny veřejnosti“ bude vyhlášeno taktéž na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2012.

 

7. Výhry pro soutěžící v celé soutěži:

Tři nejlepší fotografové z každé kategorie obdrží hodnotné ceny od organizátorů.

 

8. Obecné podmínky soutěže

Výherci budou o výhře vyrozuměni emailem. Ceny budou předány výhercům na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2012. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže pozměnit pravidla, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu. Vítězné fotografie a seznamy výherců budou uvedeny na internetových stránkách místních akčních skupin www.svetovina.cz, www.leader-ceskyzapad.cz a www.masceskyles.jz.cz.

Účastí v soutěži a zasláním odpovědi vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v zaslaném emailu organizátorům soutěže, za účelem vyhodnocení této soutěže, a to do odvolání tohoto souhlasu, a souhlasí se zveřejněním svého jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je MAS Světovina o.p.s. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Organizátor shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.