jezdecké značené stezky - hipotrasy

V Plzeňském kraji jako takovém funguje řada farem, rančů, jízdáren, jezdeckých stájí a klubů, chovatelů koní a dalších subjektů, které by se potenciálně mohly stát (nebo již tak fungují) tzv. "stanicí turistiky na koni", neboli "hipostanicí". Nejen v sousedním Německu a v nedalekém Rakousku, ale i v dalších krajích jsou vyjížďky na koni do volné přírody velmi oblíbené, turisté vyrážejí na menší okruhy kolem hipostanic na zde zapůjčených koních (zpravidla s průvodcem), nebo zdolávají delší okruhy se svým koněm a na jednotlivých stanicích jen přespávají. Oblíbené jsou také tzv. kočárové vyjížďky, neboli cestování s koňským povozem. Všechny tyto způsoby turistiky na koni splňují zásady šetrného cestovního ruchu, ale zároveň jsou v současné době velmi moderní a vyhledávané. 

Stejně jako každá forma turistiky i tzv. "hipoturistika" vyžaduje potřebnou infrastrukturu a to ať už v podobě fungujících hipostanic, kde je možné koně napojit, nakrmit, případně ustájit nebo ošetřit a především s nimi přenocovat (přenocování ve volné přírodě obecně není vhodné). Samotné hipostanice ale nestačí, neboť turisté často region detailně neznají a nejsou schopni z mapy posoudit prostupnost a vhodnost jednotlivých cest pro koně, nevědí, která pole jsou např. oplocena apod. Proto je vhodné vyznačit v území tzv. hipotrasy, tedy turistické značené trasy určené pro jízdu na koni (příp. i jízdu s koňským povozem). V České republice je toto značení, stejně jako další turistická značení, metodicky koordinováno Klubem českých turistů, který nicméně nezajišťuje samotné vyznačení. 

> pravidla jezdeckých stezek
> způsob značení jezdeckých stezek dle metodiky Klubu českých turistů