pravidla jezdeckých stezek

 1. Ve vztahu k životnímu prostředí i provozu na stezce jsou nejvhodnější skupinky 3 - 8 jezdců. Maximální počet koní ve skupině je 10. Vícečlené skupiny proto rozdělte na menší, přičemž mezi nimi dodržujte odstup cca 500 metrů.
 2. Každá skupina si zvolí průvodce, pokud nebyl na jezdecké stanici určen. Průvodce by měl mít u sebe mapu trasy, kontakty na nejbližší stanice a veterináře a také mobilní telefon s pohotovostními čísly.
 3. Buďte ohleduplní k ostatním uživatelům stezek. Mějte na paměti, že ostatní lidé na stezce nemusejí znát koně a jejich reakce. Jezdecká stezka může vést místy společně s turistickými a cykloturistickými značenými stezkami.
 4. Cválejte pouze v bezpečných a přehledných úsecích, překážky z důvodu bezpečnosti raději překročte nebo obcházejte. Úzké ohyby cesty projíždíme krokem.
 5. Pokud chcete předjíždět, upozorněte lidi před sebou a zpomalte tak, abyste je bezpečně minuli. Chodce a cyklisty míjíme zásadně v kroku, zvláštní opatrnost věnujeme cyklistům, předjíždíme výhradně zleva.
 6. Na frekventované nebo rozbahněné stezce jezděte v zástupu.
 7. Dbejte opatrnosti na rizikových místech křižování se silniční nebo železniřní dopravou, na společných úsecích s turistickými a cykloturistickými značenými stezkami.
 8. Dbejte místních omezení a nařízení na některých úsecích stezky (klid pro zvěř, těžba dřeva). Pamatujte, že stezky vedou místy po pozemcích soukromých majitelů.
 9. Nevjíždějte do luk, polí nebo lesních porostů a nerušte zvěř.
 10. Na veřejných komunikacích dodržujte pravidla silničního provozu a silniční zákon. V lese pak lesní zákon.
 11. Buďte ohleduplní k povrchu stezky, který kopyta koní mohou poškodit.
 12. Chraňte prostředí stezky, odvezte si s sebou všechny odpadky a nezapomeňte ze stezky odstranit trus vašeho koně.
 13. Každý jezdec vjíždí na stezku na vlastní nebezpečí. Pokud při jízdě utrpí úraz újmu nebo úraz daný charakterem prostředí nebo terénu, nemůže požadovat náhradu po vlastníkovi lesa či pozemků, ani po žádném dalším zainteresovaném subjektu.
 14. Upozorněte stanici na možné problémy, které zaznamenáte při cestě (vyvrácené stromy, poškozené značení, vysypané odpadky, sesuv půdy apod.), stejně jako na případné neshody s majiteli pozemků, Policií ČR apod.
 15. Pokud se rozhodnete tábořit mimo stanice, učiňte tak na vyhrazeném tábořišti nebo na místě, kde vám to dovolil majitel pozemku.
 16. Tato pravidla pohybu na značených jezdeckých stezkách budou vyvěšena na všech stanicích, ležících na stezce.