Společný seminář značení

06.08.2012 15:22

 

Značkaři

31.7. 2012 proběhlo školení značkařů pod vedením pana Mgr. Karla Markvarta, který je předsedou Rady značení ÚV KČT. V úvodu jsme se dozvěděli o metodice značení jezdeckých tras a o nutnosti dodržovat daná pravidla trasování, umístění značek, jaký má být její tvar a rozměry. Směrovky a tabulky pro jezdecké trasy jsou zvláště označené a jejich umístění v případě souběhu bude nad směrovkami pěších a pod směrovkami cyklotras. Přípravu jsme dovršili obědem a poté všichni vyrazili do terénu. První skupina dostala výbavu značkaře KČT, a to dřevěnou bedýnku se štětci a barvami, šablonami značek, tužkou, škrabkou na kůru stromů, ředidlem a hadříkem, a pod bedlivým dozorem vymalovali pár prvních značek na stromy. Druhá skupina šla do terénu uplatnit vědomosti o metodice značení tak, že na stromech byly připevněny papírové značky a oni sami měli poznat, jsou-li správě umístěné. Pak se obě skupiny vystřídaly, závěrem jsme si převzali Osvědčení o absolvování kurzu a plni dojmů z krásného dne se rozjeli domů.